Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

KỶ NIỆM NGÀY QUÂN LỰC TẠI MIỀN SA MẠC


KỶ NIỆM NGÀY QUÂN LỰC TẠI MIỀN SA MẠC
                    ********************

 
        Thời gian thấm thoát thoi đưa,
       Quân, Công, Cán, Chính tình xưa mặn mà.
       Ngày Quân Lực được lập ra,
 
       Mười chín tháng sáu niên là sáu lăm.
       Lâm nguy Tổ Quốc bao năm !
       Bút nghiên gác lại trai hùng dấn thân.
       Bốn Vùng Chiến Thuật hành quân,
       Giữ từng tấc đất nhân dân vui cùng.
       Chiến dịch tái chiếm Miền Trung,
       Cổ thành Quảng Trị quân dân dựng cờ.
       Mùa Hè đỏ lửa nguy cơ,
       Tử Nam, sinh Bắc ”cháu Hồ” phơi thây !
       Peter Wong họp hôm nay,
       Ôn về dĩ vãng những ngày xa xăm.
       Là ngày lịch sử quân nhân,
       Quân dân cá nước kết thân tưng bừng.
       Nước non xa cách nghìn trùng,
       Khi nào Cộng đổ ta cùng dựng quê.
       Bài thơ lục bát chủ đề,
       Tri tân ôn cố bạn bè gặp nhau.
            Gilbert, ngày 18/6/2011
                     Lê Ðắc